Vēl viena no mūsu iespējām - rūpniecības iekārtu uzstādīšana. Firma "SKH" veic šādu uzņēmumu plānveida rekonstrukciju: VA/S "Latvenergo" filiāle RTEC-2, A/S "B.L.B. Baltijas Termināls", A/S "Ventamonjaks", A/S "Brocēni", A/S "Ventspils Nafta", AS „VENTBUNKERS”, SIA „Ziemeļu degviela”, SIA „MBI Korporācija”, SIA „Vudisona termināls” un citos objektos.