Firma "SKH" dibināta 1994. gada janvārī. No pirmajām dienām par galveno darbības virzienu kļuva rūpniecības celtniecība. Firmas štatā strādā augstas kvalifikācijas cpeciālisti: montētāji, izolētāji, celtnieki utt., ar pieredzi tādu rūpniecības objektu celtniecībā kā A/S "Latvijas Balzams", Mažeiķu naftas pārstrādāšanas rūpnīca, Rīgas Ūdens attīrīšanas ietaises, Jelgavas Pilsētas pašvaldības siltumtīklu uzņēmums, Madonas Pilsētas pašvaldības siltumtīklu uzņēmums, A/S "Ventspils nafta", A/S "Brocēni", A/S "Rīgas Siltums", A/S RTEC-2, A/S "Ventamonjaks", A/S "BLB Baltijas Termināls", A/S "Latvijas Balzams", VA/S "Latvenergo", SIA „Vudisona termināls”, SIA „MBI Korporācija” (SIA „VEXOIL Bunkering”), SIA „LatRosTrans”, SIA „Ziemeļu nafta”, SWEP International ,”DZINTARS”(Liepaja), “DG Terminals”, veikt siltumcentrāles „Ziepniekkalns”,”TEC-2”, A/s “CEMEX” un citos objektos.


Darbu veikšanai firmai ir visas nepieciešamās licences, viss personāls ir sertificēts. Jaunākās iekārtas, mehānismi, tehnoloģijas pieļauj veikt būvmontāžas darbus ar augstu kvalitāti un visīsākajos termiņos.

Firma vairākkārt bija apstiprinājusi savu darbu kvalitāti un konkurētspēju. Par to liecina Būvkomersanta reģistrācijas apliecība, starptautiskie kvalitātes sertifikāti EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007, ražošanas procesa kontroles sertifikāts saskaņā ar EN1090-1+A1:2012 (metālkonstrukciju elementu izgatavošana), EN ISO 3834-2:2005(metāla metināšana), pasūtītāju pozitīvās atsauksmes un rekomendācijas, kā arī tādu organizāciju pozitīvās atsauksmes, kā Lloyd’s Register of Shipping”, „TÜV Nord Baltik” un “INSPECTA LATVIJA”.

Šodien firma piedāvā sekojošus pakalpojumus:

    Metālkonstrukciju, aprīkojuma, rūpniecisko ēku un būvju izgatavošana un montāža.
    Naftas produktu, ķīmisko vielu, pārtikas produktu un citu komponentu jebkura apjoma glabāšanas rezervuāru, rezervuāru parku izgatavošana un montāža.
    Jebkura diametra un spiediena tehnoloģisko caurļvadu montāža.
    Ūdensvada, kanalizācijas tīklu, siltumtīklu, gāzes vadu montāža.
    Individuālo siltuma punktu rekonstrukcija, montāža, izgatavošana un apkalpošana.
    Ēku, iekārtu, tehnoloģisko caurļvadu siltumizolācija.
    Pretkorozijas darbi.
    Skrošu strūklas un smilšu strūklas darbu metāla tīrīšanai.
    Vispārceltniecības darbi.

Firma "SKH" neapmierinās ar panākto. Pastāvīgi tiek palielināts būvmašīnu parks, tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas un iekārtas. Inženiertehniskais personāls un strādnieki pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un darba iemaņas, kas ļauj mums ar optimismu skatīties nākotnē.